ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว(ยามรักษาการณ์)

นายสมพงษ์ แก้วช่วง
ยามรักษาการ

นายสุริยะ ทวยบุตร
ยามรักษาการณ์