กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณิชาภัทร โกเอี้ยน
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0846630292
อีเมล์ : Konichapat88@gmail.com

นายสิทธิพงศ์ จันผลึก
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0836495285
อีเมล์ : pong-sittipong@hotmail.com

นายณรงฤทธิ์ มณีสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0916569328
อีเมล์ : narongrit_325@hotmail.com