คณะผู้บริหาร

นายยงยุทธ ปูขาว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนิรมล นิลพัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0833964137
อีเมล์ : Niramon_ninlaphat@hotmail.com

นายอำนวย เทพเนียม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0842585527

นายประยุกต์ เซ้งซ่องกุ่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศรีสุดา พรหมดนตรี
ครูชำนาญการพิเศษปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นายโชค มณีกุล
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

นายพิชืตพงษ์ ทวีตา
ครูชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานอาคารสถานที่