ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายยงยุทธ มณีโชติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/06/2012
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1529667
Page Views 3089753
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศมนวรรณ เชาว์ทวี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพวรรณ ชูเวทย์
ครู คศ.2

นางวรวรรณ ศรีพล
ครู คศ.2

นางสาวกาญจนา หนูแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุจินต์ การ่อแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางอัจฉราพรรณ หอยนกคง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดา สะดี
ครู คศ.1

นางสาวจิรวรรณ อิสระพงศ์ไพศาล
ครูผู้ช่วย