ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายยงยุทธ มณีโชติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/06/2012
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1529675
Page Views 3089761
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัตนา สวัสดิมงคล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวิศรุต โคกเขา
ครู คศ.3

นางอัญชลี เต็มสิริสัมพันธ์
ครู คศ.2

นายเทียนชัย แซ่อิ๋ว

นางวันดี แสงดำ

นางจีรทิปต์ โคกเขา

นางปิยะภรณ์ ภู่กลาง

นางสาวสุจิรา ทองแจ้ง
ครู คศ.2

นางสาวจรัสศรี อังศุภนิช
ครู คศ.2

นายฐานภพ ทวีศักดิ์
ครู คศ.2

นางจิตติมา ศรีเทพ