ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมารุตต์ ลั่นเต้ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศรีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางจุฑา โสมสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนงเยาว์ จริงจิตร
ครู คศ.3

นางสาววิมลรัตน์ หอยสังฆ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางรุ่งศรี เพชรฤทธิ์
ครู คศ.2

นางพัชรีย์ ลันดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกวิตา เพ็งพาจร
ครู คศ.2

นางสาววิมลทา เพียรดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีน้อย
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน