ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายยงยุทธ มณีโชติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/06/2012
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1529662
Page Views 3089748
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายโชค มณีกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศรีรจนา ไทยกลาง
ครู คศ.2

นายวิชาญ มณีโชติ
ครู คศ.3

นางพรพรรณี ปัญจมาตย์
ครู คศ.2

นายคงศักดิ์ ปัญจมาตย์
ครู คศ.2

นายเศรษฐวุฒิ หมุกรอก
ครู คศ.2

นางสาวสุภาวดี จันสุก
ครู คศ.1

นางสาวพรพรรณ กะจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนราจันทร์ ศรีสุข
ครูอัตราจ้่าง