ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยน้ำท่วม (อ่าน 197) 09 ส.ค. 60
รายงานการเยี่ยมบ้าน ปี 60 (อ่าน 309) 27 ก.ค. 60
แบบคัดกรอง SDQ ตัวใหม่ (อ่าน 257) 03 ก.ค. 60
แบบวิเคราะห์ผู้เเรียน ปี 60 เวอร์ชั่น 2003 (อ่าน 272) 21 มิ.ย. 60
Thaiart Surreal Exhibition (อ่าน 232) 24 พ.ค. 60
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อยืมเรียน ม.1 (อ่าน 401) 15 พ.ค. 60
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อยืมเรียน ม.2 (อ่าน 219) 15 พ.ค. 60
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อยืมเรียน ม.3 (อ่าน 207) 15 พ.ค. 60
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อยืมเรียน ม.4 (อ่าน 210) 15 พ.ค. 60
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อยืมเรียน ม.5 (อ่าน 189) 15 พ.ค. 60
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อยืมเรียน ม.6 (อ่าน 173) 15 พ.ค. 60
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.1 (อ่าน 532) 12 พ.ค. 60
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.2 (อ่าน 496) 12 พ.ค. 60
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.3 (อ่าน 433) 12 พ.ค. 60
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.4 (อ่าน 544) 12 พ.ค. 60
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.5 (อ่าน 425) 12 พ.ค. 60
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.6 (อ่าน 526) 12 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีืั้ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 460) 05 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีืั้ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 426) 05 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีืั้ 1/3 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 316) 05 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีืั้ 1/4 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 328) 05 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีืั้ 1/5 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 323) 05 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีืั้ 4/1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 315) 05 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีืั้ 4/2 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 228) 05 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีืั้ 4/3 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 198) 05 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีืั้ 4/4 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 181) 05 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีืั้ 4/5 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 170) 05 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีืั้ 4/6 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 167) 05 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีืั้ 4/7 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 193) 05 พ.ค. 60
ตรวจสอบผลการเรียน (อ่าน 1254) 05 เม.ย. 60
ม.3, ม.6 รับรูปถ่ายวันรับประกาศนียบัตร (อ่าน 225) 05 เม.ย. 60
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วม (อ่าน 164) 08 มี.ค. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ (อ่าน 174) 28 ก.พ. 60
รายการหนังสือประจำปี 2560 (อ่าน 355) 10 ก.พ. 60
แจ้งหยุดเรียน วันที่13-16 ม.ค.60 เนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วม เปิดเรียนวันที่17 ม.ค. 60 (อ่าน 277) 12 ม.ค. 60
แจ้งหยุดเรียนเพิ่ม วันที่11-12 ม.ค.60 เนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วม (อ่าน 179) 10 ม.ค. 60
แจ้งหยุดเรียนวันที่9-10ม.ค.60 เนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วม (อ่าน 462) 07 ม.ค. 60
สอบราคาจ้าง ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ (อ่าน 223) 24 พ.ย. 59
สอบราคาจ้าง ก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗ (อ่าน 173) 24 พ.ย. 59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ล./๕๗-ก (อ่าน 207) 22 พ.ย. 59