ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 6 - 8ธันวาคม 2560 (อ่าน 104) 05 ธ.ค. 60
โรงเรียนสภาราชินี ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ในการฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับควา (อ่าน 55) 29 พ.ย. 60
โรงเรียนสภาราชินี ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (อ่าน 57) 29 พ.ย. 60
ประกาศรับสมัครครูจ้าง (อ่าน 200) 23 พ.ย. 60
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 43) 15 พ.ย. 60
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ในการฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาจากอุทกภัย (อ่าน 47) 15 พ.ย. 60
ตารางสอน กลุ่มงานแนะแนว (อ่าน 119) 28 ต.ค. 60
ตารางสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา (อ่าน 129) 28 ต.ค. 60
ตารางสอน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 2 (อ่าน 211) 27 ต.ค. 60
ตารางสอน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 1 (อ่าน 156) 27 ต.ค. 60
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 60 ชั้น ม.1 (อ่าน 490) 27 ต.ค. 60
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 60 ชั้น ม.2 (อ่าน 390) 27 ต.ค. 60
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 60 ชั้น ม.3 (อ่าน 232) 27 ต.ค. 60
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 60 ชั้น ม.4 (อ่าน 214) 27 ต.ค. 60
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 60 ชั้น ม.5 (อ่าน 255) 27 ต.ค. 60
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 60 ชั้น ม.6 (อ่าน 192) 27 ต.ค. 60
ตารางสอน กลุ่มสาระคอมฯและการงานฯ (อ่าน 67) 27 ต.ค. 60
ตารางสอน กลุ่มสาระศิลปะ (อ่าน 43) 27 ต.ค. 60
ตารางสอน กลุ่มสาระสุขศึกษา (อ่าน 40) 27 ต.ค. 60
ตารางสอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (อ่าน 67) 27 ต.ค. 60
ตารางสอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (อ่าน 76) 27 ต.ค. 60
ตารางสอน กลุ่มสาระภาษาไทย (อ่าน 59) 27 ต.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยน้ำท่วม (อ่าน 254) 09 ส.ค. 60
รายงานการเยี่ยมบ้าน ปี 60 (อ่าน 383) 27 ก.ค. 60
แบบคัดกรอง SDQ ตัวใหม่ (อ่าน 298) 03 ก.ค. 60
แบบวิเคราะห์ผู้เเรียน ปี 60 เวอร์ชั่น 2003 (อ่าน 305) 21 มิ.ย. 60
Thaiart Surreal Exhibition (อ่าน 258) 24 พ.ค. 60
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อยืมเรียน ม.1 (อ่าน 436) 15 พ.ค. 60
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อยืมเรียน ม.2 (อ่าน 259) 15 พ.ค. 60
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อยืมเรียน ม.3 (อ่าน 243) 15 พ.ค. 60
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อยืมเรียน ม.4 (อ่าน 242) 15 พ.ค. 60
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อยืมเรียน ม.5 (อ่าน 224) 15 พ.ค. 60
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อยืมเรียน ม.6 (อ่าน 209) 15 พ.ค. 60
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.1 (อ่าน 576) 12 พ.ค. 60
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.2 (อ่าน 545) 12 พ.ค. 60
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.3 (อ่าน 474) 12 พ.ค. 60
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.4 (อ่าน 580) 12 พ.ค. 60
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.5 (อ่าน 466) 12 พ.ค. 60
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.6 (อ่าน 571) 12 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีืั้ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 499) 05 พ.ค. 60