ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายยงยุทธ มณีโชติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/06/2012
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1529634
Page Views 3089719
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุดจิต สุดแป้น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศรีสุดา พรหมดนตรี
ครู คศ.3

นางอารักษ์ เอื้อปัญจะสินธุ์
ครู คศ.3

นางเรณู ฮุยเคียน
ครู คศ.3

นางสาวนาฏยา เหลืองประเสริฐ
ครู คศ.2

นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัย
ครู คศ.2

นางสาววิภาภรณ์ เจริญฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา
ครู คศ.1

นางสาวสุรัสวดี ละงู
ครู คศ.1

นางปิยรัตน์ ชัยบัว
พนักงานราชการ

นางสาวเสาวลี จริงจิตร
ครูอัตราจ้่าง