ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว(ยามรักษาการณ์)

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมพงษ์ แก้วช่วง
ตำแหน่ง : ยามรักษาการ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0848435453
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
58/2 ม.2 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล