ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน เขตภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทการแข่งขันเขียนพู่กันจีน
ชื่ออาจารย์ : นายอรรถพงษ์ ทองชุม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,15:18  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน เขตภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทการแข่งขันอ่านกลอนจีนโบราณ
ชื่ออาจารย์ : นายอรรถพงษ์ ทองชุม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,15:17  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายอรรถพงษ์ ทองชุม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,15:09  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ประเภทรายการ เล่านิทาน
ชื่ออาจารย์ : นายอรรถพงษ์ ทองชุม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,15:06  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายอรรถพงษ์ ทองชุม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,15:03  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
ชื่ออาจารย์ : นายอรรถพงษ์ ทองชุม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,15:02  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Coaching Teacher in the 11th “Chinese Bridge” Chinese Proficiency Competition for Foreign High School Students Southern Region Qualifying Round On August 4th , 2018 At Phuketwittayalai School
ชื่ออาจารย์ : นายอรรถพงษ์ ทองชุม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,14:54  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 1 (เต็ม 164 ชั่วโมง) 泰国教育部基教委第一届汉语教师培训营
ชื่ออาจารย์ : นายอรรถพงษ์ ทองชุม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,14:47  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษาดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางอุดมศรี กรุณกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,11:37  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางอุดมศรี กรุณกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,11:36  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..