ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : IS
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2561,10:32  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา 2560 วิชา ง32201 การเขียนโปรแกรม ม.5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2560,09:23  อ่าน 2066 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลี จริงจิตร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้่าง
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2559,13:00  อ่าน 371 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบความรู้ที่ 3- ประวัติและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2559,10:19  อ่าน 962 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โจทย์ Popup ผังงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2559,11:23  อ่าน 601 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะ ของนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางอารีรัตน์ ศรีวราพันธุ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการบริหารกลุ่มวิชาการ
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2558,17:02  อ่าน 731 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางอารีรัตน์ ศรีวราพันธุ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการบริหารกลุ่มวิชาการ
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2558,16:59  อ่าน 779 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดการแข่งขันด้านอาหาร ปี2551-2557
ชื่ออาจารย์ : นางศรีสุดา พรหมดนตรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2558,17:25  อ่าน 576 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปี พ.ศ.2554
ชื่ออาจารย์ : นางทิพวรรณ ชูเวทย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2558,17:14  อ่าน 664 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปี พ.ศ.2555
ชื่ออาจารย์ : นางวรวรรณ ศรีพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2558,17:10  อ่าน 673 ครั้ง
รายละเอียด..