ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : 5. พนักงานส่งเสริมความประพฆตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ปี 2561 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ รักแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,09:46  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 4. พนักงานส่งเสริมความประพฆตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ปี 2560 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ รักแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,09:45  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 3. ครูผู้สอนลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ปี 2559 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ รักแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,09:43  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1. รางวัล หนึ่งแสดครูดี ปี 2556 จากสำนักงาน คุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ รักแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,09:41  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2. รองผ๔้อไำนวยการโรงเรียนดีเด่น ปี 2556 จากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ รักแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,09:33  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : IS
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2561,10:32  อ่าน 225 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา 2560 วิชา ง32201 การเขียนโปรแกรม ม.5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2560,09:23  อ่าน 2128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลี จริงจิตร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้่าง
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2559,13:00  อ่าน 435 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบความรู้ที่ 3- ประวัติและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2559,10:19  อ่าน 1020 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โจทย์ Popup ผังงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2559,11:23  อ่าน 674 ครั้ง
รายละเอียด..