ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบ วิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ22103
ชื่ออาจารย์ : นางเชิญพัดชา อินทรกำเหนิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2565,07:59  อ่าน 236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน ภาษาท่า
ชื่ออาจารย์ : นางเชิญพัดชา อินทรกำเหนิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2565,07:58  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏยศัพท์
ชื่ออาจารย์ : นางเชิญพัดชา อินทรกำเหนิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2565,07:58  อ่าน 220 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการสอนวิชาเพิ่มเติ,โครงงานวิทย์ว30283
ชื่ออาจารย์ : นางจีรทิปต์ ธนวัฒน์กีรติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,16:31  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางจีรทิปต์ ธนวัฒน์กีรติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,16:30  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อประกอบแผนโครงงาน เรื่องหมวก 6 ใบ [บันทึก)
ชื่ออาจารย์ : นางจีรทิปต์ ธนวัฒน์กีรติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,16:29  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการสอนวิชาเพิ่มเติมไอเอส30201
ชื่ออาจารย์ : นางจีรทิปต์ ธนวัฒน์กีรติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,16:27  อ่าน 200 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยในชั้นเรียนส่วนหน้า วิจัย-สารเสพติด-5E แผนการจัดการเรียนรู้ที่-๘
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิพงศ์ จันผลึก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2565,15:28  อ่าน 227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเดาะตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านในโดยใช้สื่อวิดีโอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิพงศ์ จันผลึก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2565,10:46  อ่าน 305 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน เขตภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทการแข่งขันเขียนพู่กันจีน
ชื่ออาจารย์ : นายอรรถพงษ์ ทองชุม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,15:18  อ่าน 668 ครั้ง
รายละเอียด..