ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษาดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางอุดมศรี กรุณกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,11:37  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางอุดมศรี กรุณกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,11:36  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2554 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ชื่ออาจารย์ : นางเรณู ฮุยเคียน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,15:07  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2554 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน "การออกแบบ webpage " ช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ตรัง เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางเรณู ฮุยเคียน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,15:05  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2554 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง "หนังสืออิเลคทรอนิกส์ " ช่วงชั้นที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ตรัง เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางเรณู ฮุยเคียน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,15:04  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2554 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง "การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP " ช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ตรัง เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางเรณู ฮุยเคียน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,15:01  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายโชค มณีกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2563,17:54  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางอรอนงค์ เหลียวพัฒนพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,16:31  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัย 董里府汉语中心学生常用汉字识字情况调查分析 The investigation and analysis of the Chinese characters in the Chinese Language Center of Trang Province.
ชื่ออาจารย์ : นายอรรถพงษ์ ทองชุม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,16:30  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษาดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางอรอนงค์ เหลียวพัฒนพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,16:30  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..