ข่าวจากฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจุดเน้นการดำเนินการตามนโยบาย "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2565-2566" (อ่าน 20) 22 พ.ย. 64
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนสภาราชินี 2 word (อ่าน 170) 24 ต.ค. 64
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 151) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2(มาตรฐาน2564) (อ่าน 174) 21 ต.ค. 64
แผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน( พ.ศ. 2564-2565 ) (อ่าน 158) 21 ต.ค. 64
กรอบกลยุทธ์ 62-66 (อ่าน 3795) 03 พ.ย. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 4133) 01 เม.ย. 63
ประกาศเป้าหมายงานประกัน (อ่าน 4309) 04 ต.ค. 62
รายชื่อนักเรียนคืนหนังสือ ปีการศึกษา 2560 ม.1 (อ่าน 4668) 02 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนคืนหนังสือ ปีการศึกษา 2560 ม.2 (อ่าน 4537) 02 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนคืนหนังสือ ปีการศึกษา 2560 ม.3 (อ่าน 4662) 02 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนคืนหนังสือ ปีการศึกษา 2560 ม.4 (อ่าน 4941) 02 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนคืนหนังสือ ปีการศึกษา 2560 ม.5 (อ่าน 4908) 02 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนคืนหนังสือ ปีการศึกษา 2560 ม.6 (อ่าน 5172) 02 มี.ค. 61
โรงเรียนสภาราชินี ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (อ่าน 4127) 29 พ.ย. 60
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ในการฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้แล (อ่าน 4263) 24 พ.ย. 60
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ในการฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภา (อ่าน 4283) 24 พ.ย. 60
ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือน (อ่าน 6759) 24 ก.ค. 58
แบบฟอร์มขอจัดซื้อ-จัดจ้าง (อ่าน 8585) 30 ม.ค. 56