ข่าวจากฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 145) 05 เม.ย. 66
ประกาศราคากลางและรายละเอียดการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 209) 24 มี.ค. 66
ประกาศแผนการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 160) 24 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน 102/27 (อ่าน 271) 12 ม.ค. 66
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน 102/27 (อ่าน 283) 24 ธ.ค. 65
"ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารโรงฝึกงาน 102/27" (อ่าน 327) 14 ธ.ค. 65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคางานจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน (อ่าน 382) 25 ต.ค. 65
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสภาราชินี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย.65 (อ่าน 442) 23 ก.ย. 65
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสภาราชินี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 491) 14 ก.ย. 65
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสภาราชินี2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 908) 14 มิ.ย. 65
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจุดเน้นการดำเนินการตามนโยบาย "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2565-2566" (อ่าน 4105) 22 พ.ย. 64
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนสภาราชินี 2 word (อ่าน 4360) 24 ต.ค. 64
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 4488) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2(มาตรฐาน2564) (อ่าน 4177) 21 ต.ค. 64
แผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน( พ.ศ. 2564-2565 ) (อ่าน 4130) 21 ต.ค. 64
กรอบกลยุทธ์ 62-66 (อ่าน 7690) 03 พ.ย. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 7931) 01 เม.ย. 63
ประกาศเป้าหมายงานประกัน (อ่าน 8017) 04 ต.ค. 62
รายชื่อนักเรียนคืนหนังสือ ปีการศึกษา 2560 ม.1 (อ่าน 8289) 02 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนคืนหนังสือ ปีการศึกษา 2560 ม.2 (อ่าน 8169) 02 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนคืนหนังสือ ปีการศึกษา 2560 ม.3 (อ่าน 8329) 02 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนคืนหนังสือ ปีการศึกษา 2560 ม.4 (อ่าน 8647) 02 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนคืนหนังสือ ปีการศึกษา 2560 ม.5 (อ่าน 8584) 02 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนคืนหนังสือ ปีการศึกษา 2560 ม.6 (อ่าน 8885) 02 มี.ค. 61
โรงเรียนสภาราชินี ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (อ่าน 7758) 29 พ.ย. 60
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ในการฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้แล (อ่าน 7912) 24 พ.ย. 60
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ในการฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภา (อ่าน 7958) 24 พ.ย. 60
ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือน (อ่าน 10440) 24 ก.ค. 58
แบบฟอร์มขอจัดซื้อ-จัดจ้าง (อ่าน 14369) 30 ม.ค. 56