ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากฝ่ายวิชาการ
Server shutdown in progressSELECT count(*) AS num FROM s_news WHERE s_news.school_id = '92100340' AND s_news.newscate_id = '4947'