ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากฝ่ายวิชาการ
sar 2561 (รายงานการประเมินตนเอง) (อ่าน 229) 19 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องพิเศษ (อ่าน 143) 22 ก.พ. 62
บันทึกข้อความ ส่งวิชาและเวลาเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 219) 05 ธ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 151) 27 พ.ย. 61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 236) 27 พ.ย. 61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 314) 27 พ.ย. 61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 391) 27 พ.ย. 61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 256) 27 พ.ย. 61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 311) 27 พ.ย. 61
ตารางสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (อ่าน 289) 27 ต.ค. 61
ตารางสอน แนะแนว (อ่าน 129) 27 ต.ค. 61
ตารางสอนภาษาต่างประเทศ อังกฤษ (อ่าน 158) 27 ต.ค. 61
ตารางสอนกลุมสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (อ่าน 135) 27 ต.ค. 61
ตารางสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา (อ่าน 138) 27 ต.ค. 61
ตารางสอนกลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม (อ่าน 131) 27 ต.ค. 61
ตารางสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (อ่าน 140) 27 ต.ค. 61
ตารางสอนกลุมสาระคณิตศาสตร์ (อ่าน 114) 27 ต.ค. 61
ตารางสอนกลุ่มสาระภาษาไทย (อ่าน 116) 27 ต.ค. 61
ตารางสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จีน (อ่าน 146) 27 ต.ค. 61
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปี61 ฉบับใช้จริง (อ่าน 834) 19 มิ.ย. 61
รายชื่อนักเรียน ม.3 ปี61 ฉบับใช้จริง (อ่าน 517) 19 มิ.ย. 61
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปี61 ฉบับใช้จริง (อ่าน 698) 19 มิ.ย. 61
รายชื่อนักเรียน ม.5 ปี61 ฉบับใช้จริง (อ่าน 545) 19 มิ.ย. 61
รายชื่อนักเรียน ม.6 ปี61 ฉบับใช้จริง (อ่าน 454) 19 มิ.ย. 61
แบบฟอร์ม lockbook PLC (อ่าน 197) 19 มิ.ย. 61
รายชื่อนักเรียน ม.2 ปี61 ฉบับใช้จริง (อ่าน 576) 19 มิ.ย. 61
เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) (อ่าน 54) 12 มิ.ย. 61
แบบฟอร์มประเมินตนเอง SAR ปี 2560 (อ่าน 264) 01 มิ.ย. 61
แบบหนังสือยืมเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 348) 29 พ.ค. 61
แบบหนังสือยืมเรียน ม.2 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 250) 29 พ.ค. 61
แบบหนังสือยืมเรียน ม.3 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 233) 29 พ.ค. 61
แบบหนังสือยืมเรียน ม.4 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 273) 29 พ.ค. 61
แบบหนังสือยืมเรียน ม.6 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 219) 29 พ.ค. 61
แบบหนังสือยืมเรียน ม.5 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 243) 29 พ.ค. 61
รายงานผลการแข่งขัน ไฟล์ word (อ่าน 651) 01 พ.ย. 60
แบบรายงานผลการแข่งขัน (อ่าน 872) 02 ส.ค. 60
โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เวอร์ชั่น 6 (อ่าน 5974) 08 มิ.ย. 60
ตารางสอนชุดที่ 5 (อ่าน 1936) 13 พ.ค. 60
ตารางสอนชุดที่ 2 (อ่าน 1048) 13 พ.ค. 60
ตารางเรียนชุดที่ 3 (อ่าน 1718) 13 พ.ค. 60