ข่าวจากฝ่ายวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565 Excel (อ่าน 529) 24 มิ.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2565 Excel (อ่าน 516) 24 มิ.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2565 Excel (อ่าน 539) 24 มิ.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565 Excel (อ่าน 558) 24 มิ.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2565 Excel (อ่าน 516) 24 มิ.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2565 Excel (อ่าน 506) 24 มิ.ย. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มผู้บริหาร (อ่าน 441) 02 มิ.ย. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (อ่าน 490) 02 มิ.ย. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 463) 02 มิ.ย. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์) (อ่าน 448) 02 มิ.ย. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์) (อ่าน 441) 02 มิ.ย. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 485) 02 มิ.ย. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา (อ่าน 416) 02 มิ.ย. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (อ่าน 407) 02 มิ.ย. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อ่าน 408) 02 มิ.ย. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 455) 02 มิ.ย. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) (อ่าน 439) 02 มิ.ย. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มงานแนะแนว (อ่าน 403) 02 มิ.ย. 65
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3477) 10 ม.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ม.1 (อ่าน 3612) 10 ม.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ม.2 (อ่าน 3548) 10 ม.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ม.3 (อ่าน 3588) 10 ม.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ม.4 (อ่าน 3590) 10 ม.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ม.5 (อ่าน 3582) 10 ม.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ม.6 (อ่าน 3449) 10 ม.ค. 65
แบบบันทึกและสรุปผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม) (อ่าน 3567) 03 ธ.ค. 64
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เทอม 2 ม.1 (อ่าน 3501) 02 ธ.ค. 64
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เทอม 2 ม.2 (อ่าน 3507) 02 ธ.ค. 64
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เทอม 2 ม.3 (อ่าน 3493) 02 ธ.ค. 64
สมุดพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ เทอม 2 ม.1 (อ่าน 3481) 02 ธ.ค. 64
สมุดพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ เทอม 2 ม.2 (อ่าน 3487) 02 ธ.ค. 64
สมุดพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ เทอม 2 ม.3 (อ่าน 3432) 02 ธ.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ผู้บริหาร) (อ่าน 3512) 29 ต.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระภาษาไทย (อ่าน 3555) 29 ต.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (อ่าน 3523) 29 ต.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์) (อ่าน 3565) 29 ต.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมฯ) (อ่าน 3506) 29 ต.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 3548) 29 ต.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระสุขศึกษา (อ่าน 3436) 29 ต.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระศิลปะ (อ่าน 3436) 29 ต.ค. 64