ข่าวจากฝ่ายวิชาการ
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะผู้บริหาร (อ่าน 27) 24 พ.ค. 66
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (อ่าน 32) 24 พ.ค. 66
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 37) 24 พ.ค. 66
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทย์+คอมฯ) (อ่าน 35) 24 พ.ค. 66
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 33) 24 พ.ค. 66
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา (อ่าน 24) 24 พ.ค. 66
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (อ่าน 15) 24 พ.ค. 66
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อ่าน 21) 24 พ.ค. 66
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 21) 24 พ.ค. 66
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) (อ่าน 16) 24 พ.ค. 66
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มงานแนะแนว (อ่าน 15) 24 พ.ค. 66
รายชื่อจัดห้องนักเรียน ม.1 PDF (อ่าน 161) 08 พ.ค. 66
รายชื่อจัดห้องนักเรียน ม.1 Excel (อ่าน 117) 08 พ.ค. 66
รายชื่อจัดห้องนักเรียน ม.4 PDF (อ่าน 126) 08 พ.ค. 66
รายชื่อจัดห้องนักเรียน ม.4 Excel (อ่าน 92) 08 พ.ค. 66
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 PDF (อ่าน 729) 27 ธ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 PDF (อ่าน 587) 27 ธ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 PDF (อ่าน 515) 27 ธ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 PDF (อ่าน 653) 27 ธ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 PDF (อ่าน 509) 27 ธ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 PDF (อ่าน 426) 27 ธ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Excel (อ่าน 169) 27 ธ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Excel (อ่าน 178) 27 ธ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 Excel (อ่าน 185) 27 ธ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 Excel (อ่าน 160) 27 ธ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 Excel (อ่าน 169) 27 ธ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 Excel (อ่าน 157) 27 ธ.ค. 65
ตารางสอนกลุ่มผู้บริหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 325) 12 พ.ย. 65
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 402) 12 พ.ย. 65
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 376) 12 พ.ย. 65
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 354) 12 พ.ย. 65
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(คอมฯ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 318) 12 พ.ย. 65
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 354) 12 พ.ย. 65
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 219) 12 พ.ย. 65
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 197) 12 พ.ย. 65
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 210) 12 พ.ย. 65
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 277) 12 พ.ย. 65
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(จีน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 257) 12 พ.ย. 65
ตารางสอนกลุ่มงานแนะแนว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 201) 12 พ.ย. 65
แบบนิเทศการสอน 65 (อ่าน 575) 01 ก.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565 Excel (อ่าน 1251) 24 มิ.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2565 Excel (อ่าน 1192) 24 มิ.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2565 Excel (อ่าน 1187) 24 มิ.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565 Excel (อ่าน 1275) 24 มิ.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2565 Excel (อ่าน 1272) 24 มิ.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2565 Excel (อ่าน 988) 24 มิ.ย. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มผู้บริหาร (อ่าน 761) 02 มิ.ย. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (อ่าน 814) 02 มิ.ย. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 763) 02 มิ.ย. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์) (อ่าน 750) 02 มิ.ย. 65