ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนแบบ on-site (กรณีมาเรียนที่โรงเรียนแบบปกติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 157) 05 พ.ย. 64
ตารางเรียนแบบ on-site (กรณีมาเรียนที่โรงเรียนแบบปกติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 148) 05 พ.ย. 64
ตารางเรียนแบบ on-site (กรณีมาเรียนที่โรงเรียนแบบปกติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 151) 05 พ.ย. 64
ตารางเรียนแบบ on-site (กรณีมาเรียนที่โรงเรียนแบบปกติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 155) 05 พ.ย. 64
ตารางเรียนแบบ on-site (กรณีมาเรียนที่โรงเรียนแบบปกติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 117) 05 พ.ย. 64
ตารางเรียนแบบ on-site (กรณีมาเรียนที่โรงเรียนแบบปกติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 121) 05 พ.ย. 64
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัดซีนไฟเซอร์ (อ่าน 896) 04 พ.ย. 64
แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัดซีนโควิท 19 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 (อ่าน 507) 04 พ.ย. 64
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 483) 29 ต.ค. 64
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 471) 29 ต.ค. 64
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 429) 29 ต.ค. 64
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 536) 29 ต.ค. 64
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 309) 29 ต.ค. 64
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 259) 29 ต.ค. 64
คู่มือการใช้งาน SGS (ดูผลการเรียน) (อ่าน 455) 17 ต.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 486) 16 ก.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 365) 16 ก.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 288) 16 ก.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 390) 16 ก.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 341) 16 ก.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 204) 16 ก.ค. 64
26 มิถุนายน วันต้านยาเสพติด (อ่าน 105) 13 ก.ค. 64
ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (อ่าน 181) 25 มิ.ย. 64
แนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 (อ่าน 282) 25 มิ.ย. 64
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 956) 31 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 831) 31 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 848) 31 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 เพื่อรายงานตัวและมอบตัว วันที่ 30 พ.ค.2564 (อ่าน 877) 25 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อรายงานตัวและมอบตัว วันที่ 29 พ.ค.2564 (อ่าน 816) 24 พ.ค. 64
ผังห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สอบวันที่ 23 พฤษภาคม 2564) (อ่าน 360) 22 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสภาราชินี2 (นักเรียนที่ต้องสอบคัดเลือก) (อ่าน 917) 20 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสภาราชินี2 (นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก) (อ่าน 760) 20 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2 เรื่อง การรับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 669) 18 พ.ค. 64
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการกิจกรรมการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 520) 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2 เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการรับนักเรียนประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 665) 21 เม.ย. 64
ขั้นตอนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบ Online (อ่าน 472) 21 เม.ย. 64
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประเภทนักเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 546) 09 เม.ย. 64
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประเภทนักเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 601) 09 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนมอบตัวและยืนยันสิทธิ์ ม.1และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 822) 06 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 420) 25 ก.พ. 64