ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2 เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการรับนักเรียนประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 18) 21 เม.ย. 64
ขั้นตอนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบ Online (อ่าน 11) 21 เม.ย. 64
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประเภทนักเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 149) 09 เม.ย. 64
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประเภทนักเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 163) 09 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนมอบตัวและยืนยันสิทธิ์ ม.1และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 355) 06 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 212) 25 ก.พ. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 151) 24 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัคร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 214) 18 ก.พ. 64
ขยายการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 (อ่าน 360) 22 ม.ค. 64
การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 377) 18 ม.ค. 64
การเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 354) 10 ม.ค. 64
ตารางเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4630) 28 พ.ย. 63
ตารางเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4302) 28 พ.ย. 63
ตารางเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4071) 28 พ.ย. 63
ตารางเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3698) 28 พ.ย. 63
ตารางเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3653) 28 พ.ย. 63
ตารางเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3725) 28 พ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (อ่าน 3199) 27 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (อ่าน 3234) 23 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3300) 10 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (อ่าน 3268) 10 พ.ย. 63
ตารางเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4539) 10 ก.ค. 63
ตารางเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3963) 10 ก.ค. 63
ตารางเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3995) 10 ก.ค. 63
ตารางเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4015) 10 ก.ค. 63
ตารางเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3746) 10 ก.ค. 63
ตารางเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3869) 10 ก.ค. 63
ตารางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 14 กรกฎาคม 25 (อ่าน 3624) 03 ก.ค. 63
ตารางการแบ่งกลุ่มนักเรียน(การมาเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3871) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3947) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3771) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3758) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3849) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3668) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3497) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 3435) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 3371) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 3361) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 3448) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 3394) 26 มิ.ย. 63