ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 68) 18 ม.ค. 64
การเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 86) 10 ม.ค. 64
ตารางเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4205) 28 พ.ย. 63
ตารางเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3906) 28 พ.ย. 63
ตารางเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3714) 28 พ.ย. 63
ตารางเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3515) 28 พ.ย. 63
ตารางเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3487) 28 พ.ย. 63
ตารางเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3535) 28 พ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (อ่าน 3108) 27 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (อ่าน 3148) 23 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3201) 10 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (อ่าน 3172) 10 พ.ย. 63
ตารางเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4433) 10 ก.ค. 63
ตารางเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3871) 10 ก.ค. 63
ตารางเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3894) 10 ก.ค. 63
ตารางเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3936) 10 ก.ค. 63
ตารางเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3647) 10 ก.ค. 63
ตารางเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3775) 10 ก.ค. 63
ตารางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 14 กรกฎาคม 25 (อ่าน 3552) 03 ก.ค. 63
ตารางการแบ่งกลุ่มนักเรียน(การมาเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3791) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3857) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3671) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3653) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3737) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3549) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3395) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 3336) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 3285) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 3265) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 3364) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 3300) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 3239) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3576) 22 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3560) 22 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จาก สพม.13 (อ่าน 3681) 19 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จาก สพม.13 (อ่าน 3611) 19 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ม.4 ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนอังกฤษ-ไทย-สังคม (อ่าน 3764) 10 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 (ห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4420) 10 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนเพื่อรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 5051) 22 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 แผนการเรียน อังกฤษ-ไทย-สังคม ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 3924) 22 พ.ค. 63