ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0602.3_0635_0639 10 ต.ค.2560 (อ่าน 68) 10 ต.ค. 61
ว21หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 33) 10 ต.ค. 61
ว14การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (อ่าน 38) 10 ต.ค. 61
โปรแกรมกำหนดรอบปี-ตามแบบ-วฐ-1 ข้อ4.2 (อ่าน 41) 10 ต.ค. 61
ตัวอย่างแบบฟอร์ม logbook PDF (อ่าน 29) 10 ต.ค. 61
ตัวอย่างแบบฟอร์ม logbook word (อ่าน 31) 10 ต.ค. 61
ตัวอย่างแบบฟอร์ม logbook 1 PDF (อ่าน 5) 10 ต.ค. 61
ตัวอย่างแบบฟอร์ม logbook 1 word (อ่าน 6) 10 ต.ค. 61
แจ้งเวียนเผยแพร่คู่มือ ว21 และ Logbook (อ่าน 5) 10 ต.ค. 61
คู่มือการถ่ายโอนข้อมูลจาก Logbook เดิมไปยัง Logbook ใหม่ (อ่าน 4) 10 ต.ค. 61
id_plan PDF (อ่าน 5) 10 ต.ค. 61
id_plan (อ่าน 4) 10 ต.ค. 61
แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) (วฐ.3) 6 (อ่าน 8) 10 ต.ค. 61
แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) (วฐ.3) 5 (อ่าน 4) 10 ต.ค. 61
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) (วฐ.2) 4 (อ่าน 5) 10 ต.ค. 61
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) (วฐ.2) 3 (อ่าน 4) 10 ต.ค. 61
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (วฐ.1) 2 (อ่าน 6) 10 ต.ค. 61
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (วฐ.1) (อ่าน 7) 10 ต.ค. 61
แบบฟอร์มโครงการ (อ่าน 30) 08 ต.ค. 61
การประกาศจากสพม.13 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่68 (อ่าน 154) 11 ก.ย. 61
ศูนย์การแข่งขันที่9โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข (อ่าน 82) 11 ก.ย. 61
ศูนย์การแข่งขันที่8โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ (อ่าน 82) 11 ก.ย. 61
ศูนย์การแข่งขันที่5โรงเรียนห้วยยอด (อ่าน 84) 11 ก.ย. 61
ศูนย์การแข่งขันที่4โรงเรียนสภาราชินี2 (อ่าน 137) 11 ก.ย. 61
ศูนย์การแข่งขันที่2โรงเรียนวิเชียรมาตุ (อ่าน 84) 11 ก.ย. 61
ศูนย์แข่งขันที่7โรงเรียนกันตังพิทยากร (อ่าน 41) 11 ก.ย. 61
ศูนย์แข่งขันที่6โรงเรียนย่านตาขาว (อ่าน 38) 11 ก.ย. 61
ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชินี (อ่าน 35) 11 ก.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม (อ่าน 163) 09 ก.ค. 61
แบบฟอร์มรูปเล่มเยี่ยมบ้าน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 383) 05 ก.ค. 61
แบบรายงานสมุดบันทึกสีขาว ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 237) 02 ก.ค. 61
สมุดบันทึกห้องเรียนสีขาว ม.1 (อ่าน 250) 02 ก.ค. 61
สมุดบันทึกห้องเรียนสีขาว ม.2 (อ่าน 198) 02 ก.ค. 61
สมุดบันทึกห้องเรียนสีขาว ม.3 (อ่าน 163) 02 ก.ค. 61
สมุดบันทึกห้องเรียนสีขาว ม.4 (อ่าน 152) 02 ก.ค. 61
สมุดบันทึกห้องเรียนสีขาว ม.5 (อ่าน 119) 02 ก.ค. 61
สมุดบันทึกห้องเรียนสีขาว ม.6 (อ่าน 86) 02 ก.ค. 61
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) (อ่าน 283) 12 พ.ค. 61
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) (อ่าน 283) 12 พ.ค. 61
ตารางเรียนชั้น ม.1 ปี 61 (อ่าน 1158) 12 พ.ค. 61