ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1016) 10 ก.ค. 63
ตารางเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 552) 10 ก.ค. 63
ตารางเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 595) 10 ก.ค. 63
ตารางเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 653) 10 ก.ค. 63
ตารางเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 447) 10 ก.ค. 63
ตารางเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 577) 10 ก.ค. 63
ตารางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 14 กรกฎาคม 25 (อ่าน 496) 03 ก.ค. 63
ตารางการแบ่งกลุ่มนักเรียน(การมาเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 704) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 731) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 577) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 530) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 618) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 440) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 293) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 236) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 173) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 158) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 212) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 168) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 158) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 505) 22 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 478) 22 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จาก สพม.13 (อ่าน 614) 19 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จาก สพม.13 (อ่าน 546) 19 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ม.4 ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนอังกฤษ-ไทย-สังคม (อ่าน 678) 10 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 (ห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1339) 10 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนเพื่อรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 1943) 22 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 แผนการเรียน อังกฤษ-ไทย-สังคม ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 855) 22 พ.ค. 63
ตารางเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 602) 19 พ.ค. 63
ตารางเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 351) 19 พ.ค. 63
ตารางเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 369) 19 พ.ค. 63
ขั้นตอนการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์โดยผ่าน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 597) 17 พ.ค. 63
ช่องทางการรับชม "การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019" (อ่าน 286) 16 พ.ค. 63
ตารางเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 557) 16 พ.ค. 63
ตารางเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 281) 16 พ.ค. 63
ตารางเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 316) 16 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนออนไลน์ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1303) 03 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนออนไลน์ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1108) 03 พ.ค. 63
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1 (อ่าน 127) 29 มี.ค. 63
หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงการให้เอกสารการเรียน ปพ1 ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 386) 24 มี.ค. 63