ข่าวจากฝ่ายอาคารสถานที่
แบบแผนผังการใช้ห้องเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 (กรณีเปิดเรียนในรูปแบบ on site) (อ่าน 115) 24 ต.ค. 64
ป้ายชื่อโรงเรียน (อ่าน 4939) 23 พ.ค. 62
อาคารเรียน 1 (อ่าน 4650) 23 พ.ค. 62
อาคารเรียน 2 (อ่าน 4629) 23 พ.ค. 62
อาคารเรียน 3 (อ่าน 4568) 23 พ.ค. 62
อาคารเรียน 4 (อ่าน 4762) 23 พ.ค. 62
อาคารโรงฝึกงาน (อ่าน 4624) 23 พ.ค. 62
อาคารหอประชุม (อ่าน 3536) 23 พ.ค. 62