ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ รักแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 0812702786/0887569118
อีเมล์ : krusert50@gmail.com
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,09:45  อ่าน 197 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 4. พนักงานส่งเสริมความประพฆตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ปี 2560 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,09:45   อ่าน 197 ครั้ง