ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ รักแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 0812702786/0887569118
อีเมล์ : krusert50@gmail.com
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,09:41  อ่าน 204 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 1. รางวัล หนึ่งแสดครูดี ปี 2556 จากสำนักงาน คุรุสภา
รายละเอียดผลงาน
  
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,09:41   อ่าน 204 ครั้ง