ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ รักแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 0812702786/0887569118
อีเมล์ : krusert50@gmail.com
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,09:33  อ่าน 223 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 2. รองผ๔้อไำนวยการโรงเรียนดีเด่น ปี 2556 จากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งประเทศไทย
รายละเอียดผลงาน
ttps://sesa.obec.go.th/user/index.php?name=import&file=personnel&op=edit&per_num=3920400277634&per_code=92012005&route=import/personnel
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,09:33   อ่าน 223 ครั้ง