งานแนะแนว
วันที่ 6 สองหาคม 2565 งานแนะแนวนำนักเรียน ม.6 ที่สนใจฝึกประสบการณ์ ณ สภอ.ย่านตาขาว
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
งานแนะแนวนำตัวแทนนักเรียนจำนวน 2 คน เข้าสัมภาษณ์โควตารับทุนการศึกษา สถาบันปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 2 ก.ค. 65
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
วันที่ 26 มิถุนายน 2565 งานแนะแนว​โรงเรียนสภาราชินี 2 ได้นำนักเรียน​ ม.5และม.6 จำนวน​25 คนเข้าร่วมอบรมฝึก​ประสบการณ์​และทำจิตอาสาที่มูลนิธิ​สว่างภักดี​ธรรม​สถาน จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 65