งานแนะแนว
วันที่ 1 มีนาคม 2566 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.5 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อค้นหาความถนัดช่วงปิดภาคเรียน
วันที่​24 กุมภาพันธ์​2566​งานแนะแนว​จัด​กิจกรรม​ปัจฉิม​นิเทศ​ให้กับนักเรียนม.3 และ ม.6 และมอบช่อดอกไม้​แสดง​ความยินดี​กับนักเรียนม.6ที่สอบเข้ามหาวิทยาลั​ยได้ในรอบที่1 Portfolio​
วันที่ 23 -​27 ม.ค. 2566 กิจกรรม​แนะแนว​ศึกษา​ต่อ​โรงเรียน​ในเขตพื้นที่บริการ จำนวน17โรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์​ข้อมูล​โรงเรียน​และการรับสมัครปีการศึกษา​2566
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 การบรรยายพิเศษ หัวข้อการเตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัยและเทรนด์อาชีพในอนาคต โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสภาราชินี 2
วันที่17 มกราคม 2566 นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 รับทุน​การศึกษา​"โครงการ 910 ทุน​การศึกษา​แก่นักเรียนที่ขาดแคลน​เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล​สมเด็จ​พระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ​ พระ​บรมราช​ชนนี​พันปีหลวง ณ ห้องประชุม​ศาลากลาง​จังหวัด​สุราษฎร์​ธานี​ ม
วันที่ 5 มกราคม 2566 โรงเรียนสภาราชินี 2 ทำความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOU)กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยบรมราชชนนี ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)
วันที่ 23 พ.ย. 2565 นักเรียน​ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม​กิจกรรม​ เทคนิค​พิชิต​TGAT ณ มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​วิทยาเขต​ตรัง
วันที่ 9 พ.ย. 2565 งานแงานแนะและตัวแทนครูโรงเรียนสภาราชินี 2 ร่วมกับ สนง.ศึกษา​ธิการ​จังหวัด ศูนย์​การศึกษา​พิเศษ​ เขตพื้นที่​การศึกษา พัฒนา​สังคม​จังหวัด​ตรัง ลงพื้น​ที่เยี่ยม​บ้านนักเรียน
วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ตัวแทนครูและผู้บริหารนำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ณ สำนักสงฆ์ป่าแก้มดำ
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ตัวแทนนักเรียน ม.5 และ ม.6 ที่สนใจในอาชีพรับราชการตำรวจ เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง
วันที่ 26 กันยายน 2565 ตัวแทนนักเรียนจำนวน 12 คน ฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนวัดประสิทธชัย
วันที่ 18 กันยายน​ 2565 งานแนะแนว​ได้นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 คนเข้าร่วม​กิจกรรม​ OPen​ House​ ของวิทยาลัย​พยาบาล​บรม​ราช​ชนนี​จังหวัด​ตรัง
วันที่ 5 กันยายน 2565 คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมคณะผู้บริหารและครูแนะแนวโรงเรียนสภาราชินี 2 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุนการศึกษาโครงการ910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน เฉลิมพระเกียรต
วันที่ 6 สองหาคม 2565 งานแนะแนวนำนักเรียน ม.6 ที่สนใจฝึกประสบการณ์ ณ สภอ.ย่านตาขาว
งานแนะแนวนำตัวแทนนักเรียนจำนวน 2 คน เข้าสัมภาษณ์โควตารับทุนการศึกษา สถาบันปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 2 ก.ค. 65
วันที่ 26 มิถุนายน 2565 งานแนะแนว​โรงเรียนสภาราชินี 2 ได้นำนักเรียน​ ม.5และม.6 จำนวน​25 คนเข้าร่วมอบรมฝึก​ประสบการณ์​และทำจิตอาสาที่มูลนิธิ​สว่างภักดี​ธรรม​สถาน จังหวัดตรัง