ข่าวจากฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคล ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 (แบบ คส.2)
ครูที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ให้พริ้นและเขียนรายละเอียดพร้อมลงลายมื่อชื่อด้วยตนเอง ส่งมาพร้อมกับแบบคำขอ (แบบ รร.1)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2565,13:33   อ่าน 10196 ครั้ง