ข่าวจากฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2566 (แบบ รร.1)

- แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจำปี  พ.ศ.2566  ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (หมวดฝีมือ)  

แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจำปี  พ.ศ.2566 ของพนักงานราชการ 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2565,13:26   อ่าน 3575 ครั้ง