ข่าวจากฝ่ายบริหารงานบุคคล
ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2565 (แบบ ร.จ.พ.)
การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้จัดทำข้อมูลในไฟล์  excel ตามแบบที่ สพม.ตรัง กระบี่ ส่งมาให้เท่านั้น 
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด ตัวอักษร 14 ดังตัวอย่างที่แนบในไฟล์นี้
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2564,19:28   อ่าน 93 ครั้ง