ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 วันที่ 27เมษายน 2559 เวลา 07.30 น
1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 วันที่ 27เมษายน 2559  เวลา 07.30 น รายงานตัวลงทะเบียน
    เวลา 08.00 น-12.00 น ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ
2  ระหว่างวันที่ 27-29  เมษายน 2559   อบรมคุณธรรมนักเรียน    วันที่ 27  เม.ย. 59  เวลา 1  เวลา3.00 น.-16.00 น อบรมทักษะการอยู่รวมกันอย่างมีความสุข     วันที่ 28 เมย. 59    เวลา 08.00 น.-12.00 น. อบรมมารยาทไทย งามอย่างไทย  อยู่อย่างไทยน้ำใจงาม"  เวลา 13.00 น.-16.00 น. กิจกรรมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    วันที่ 29 เมย. 59   เวลา 08.00 น-16.00 น. กิจกรรมการอยู่รวมกันในสังคม สภาราชินิี 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2559,09:38   อ่าน 776 ครั้ง