ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากฝ่ายวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เวอร์ชั่น 6

กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนการใช้โปรแกรม

Student_Analysis_V6  

นักเรียน 1 ห้อง ต่อ 1 ไฟล์

หากท่านต้องการวิเคราะห์ห้องต่อไป ให้ใช้การบันทึกเป็น (Save..as) 

พบปัญหาในการใช้งานโปรแกรมกรุณาติดต่อ ครูกิตติมา 

ณ ห้องปฏิบัติการเครือข่าย อาคารเรียน 1 ชั้น 2

 หมายเหตุบันทึกการแก้ไขโปรแกรม

 

ที่

ปัญหาที่พบ

ผู้แจ้ง

เวอร์ชั่นแก้ไข

 

1

รายงานมีหน้ากระดาษว่าง 1 แผ่น

ครูปิยรัตน์

Student_Analysis_V2

 

30 มี.ค.60

เวลา 14.00 น.

2

รายงานพิมพ์ไม่ตรงกับที่โปรแกรมวางไว้

ครูปิยรัตน์

Student_Analysis_V3

31 มี.ค.60

เวลา 12.30 น.

3

รายชื่อนักเรียนที่คัดลอกจากไฟล์รายชื่อไม่ตรงคอลัมภ์ที่โปรแกรมวางไว้

ครูอัญชลี

Student_Analysis_V4

 

เม.ย.60

เวลา 10.40 น.

4

ใส่รายชื่อนักเรียนในแถวที่ 53 ไม่ได้

ครูปิยรัตน์

Student_Analysis_V5

 

เม.ย.60

เวลา 14.30 น.

5

สรุปผลผิดพลาด

รองอารีรัตน์

Student_Analysis_V6

30 พ.ค.60

เวลา 10.00 น.

  ครูกิตติมา

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย.60

 

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2560,12:06   อ่าน 5650 ครั้ง