..........ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสภาราชินี ๒..........
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดี
ภาพกิจกรรม
ข่าวจากฝ่ายวิชาการ
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะผู้บริหาร
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทย์+คอมฯ)
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
งานแนะแนว
วันที่ 1 มีนาคม 2566 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.5 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อค้นหาความถนัดช่วงปิดภาคเรียน
วันที่​24 กุมภาพันธ์​2566​งานแนะแนว​จัด​กิจกรรม​ปัจฉิม​นิเทศ​ให้กับนักเรียนม.3 และ ม.6 และมอบช่อดอกไม้​แสดง​ความยินดี​กับนักเรียนม.6ที่สอบเข้ามหาวิทยาลั​ยได้ในรอบที่1 Portfolio​
วันที่ 23 -​27 ม.ค. 2566 กิจกรรม​แนะแนว​ศึกษา​ต่อ​โรงเรียน​ในเขตพื้นที่บริการ จำนวน17โรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์​ข้อมูล​โรงเรียน​และการรับสมัครปีการศึกษา​2566
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 การบรรยายพิเศษ หัวข้อการเตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัยและเทรนด์อาชีพในอนาคต โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสภาราชินี 2
วันที่17 มกราคม 2566 นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 รับทุน​การศึกษา​"โครงการ 910 ทุน​การศึกษา​แก่นักเรียนที่ขาดแคลน​เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล​สมเด็จ​พระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ​ พระ​บรมราช​ชนนี​พันปีหลวง ณ ห้องประชุม​ศาลากลาง​จังหวัด​สุราษฎร์​ธานี​ ม
วันที่ 5 มกราคม 2566 โรงเรียนสภาราชินี 2 ทำความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOU)กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 15/65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 14/65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 13/65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 12/65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 11/65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 10/65
ข่าวจากฝ่ายบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง"
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ครูพันธ์ุใหม่ หัวใจโพธิสัตว์
ข่าวจากฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลางและรายละเอียดการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2566
ประกาศแผนการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน 102/27
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน 102/27
"ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารโรงฝึกงาน 102/27"
ข่าวจากฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบประเมินSDQ-ฉบับรวม
แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน2566
รายงาน Classroom meeting 1/2566
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 1/2566
สรุปรายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565
นโยบายเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ข่าวจากฝ่ายอาคารสถานที่
แบบแผนผังการใช้ห้องเรียน โรงเรียนสภาราชินี2 ปี 2566
แบบแผนผังการใช้ห้องเรียน อาคารเรียน ๔ โรงเรียนสภาราชินี ๒ กรณีเปิดเรียนในรูปแบบ On site 50/50
แบบแผนผังการใช้ห้องเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 (กรณีเปิดเรียนในรูปแบบ on site)
ป้ายชื่อโรงเรียน
อาคารเรียน 1
อาคารเรียน 2
ข่าวการศึกษา
website ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน