..........ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสภาราชินี ๒..........
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 ปีการศึกษา 2564 ผู้รายงาน นายประยุกต์ เซ้งซ่องกุ่น ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ภาพกิจกรรม
ข่าวจากฝ่ายวิชาการ
ตารางสอนกลุ่มผู้บริหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(คอมฯ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
งานแนะแนว
วันที่ 23 พ.ย. 2565 นักเรียน​ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม​กิจกรรม​ เทคนิค​พิชิต​TGAT ณ มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​วิทยาเขต​ตรัง
วันที่ 9 พ.ย. 2565 งานแงานแนะและตัวแทนครูโรงเรียนสภาราชินี 2 ร่วมกับ สนง.ศึกษา​ธิการ​จังหวัด ศูนย์​การศึกษา​พิเศษ​ เขตพื้นที่​การศึกษา พัฒนา​สังคม​จังหวัด​ตรัง ลงพื้น​ที่เยี่ยม​บ้านนักเรียน
วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ตัวแทนครูและผู้บริหารนำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ณ สำนักสงฆ์ป่าแก้มดำ
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ตัวแทนนักเรียน ม.5 และ ม.6 ที่สนใจในอาชีพรับราชการตำรวจ เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง
วันที่ 26 กันยายน 2565 ตัวแทนนักเรียนจำนวน 12 คน ฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนวัดประสิทธชัย
วันที่ 18 กันยายน​ 2565 งานแนะแนว​ได้นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 คนเข้าร่วม​กิจกรรม​ OPen​ House​ ของวิทยาลัย​พยาบาล​บรม​ราช​ชนนี​จังหวัด​ตรัง
ข่าวจากฝ่ายบริหารงานบุคคล
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์
แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคล ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 (แบบ คส.2)
แบบประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2566 (แบบ รร.1)
แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
แบบขออนุญาตลา
ข่าวจากฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคางานจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสภาราชินี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย.65
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสภาราชินี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสภาราชินี2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจุดเน้นการดำเนินการตามนโยบาย "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2565-2566"
ข่าวจากฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วารสารลูกมุจลินท์ 5/65
วารสารลูกมุจลินท์ 4/65
วารสารลูกมุจลินท์ 3/65
วารสารลูกมุจลินท์ 2/65
วารสารลูกมุจลินท์ 1/65
วารสารลูกมุจลินท์ 65 ปีการศึกษา 2564
ข่าวจากฝ่ายกิจการนักเรียน
สรุปรายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565
นโยบายเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565
รายงานประชุมผู้ปกครอง 2/2565
ขั้นตอนการใช้งานระบบ โครงการ School Health HERO
เข้าสู่ระบบ School Health Hero - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานเยี่ยมบ้าน2565
ข่าวจากฝ่ายอาคารสถานที่
แบบแผนผังการใช้ห้องเรียน อาคารเรียน ๔ โรงเรียนสภาราชินี ๒ กรณีเปิดเรียนในรูปแบบ On site 50/50
แบบแผนผังการใช้ห้องเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 (กรณีเปิดเรียนในรูปแบบ on site)
ป้ายชื่อโรงเรียน
อาคารเรียน 1
อาคารเรียน 2
อาคารเรียน 3
ข่าวการศึกษา
website ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน