..........ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสภาราชินี ๒..........
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียน ม.1 มอบตัว 1 เมษายน 2566
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน รอบ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
เอกสารใช้มอบตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ขอแสดงความยินดี
ภาพกิจกรรม
ข่าวจากฝ่ายวิชาการ
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 PDF
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 PDF
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 PDF
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 PDF
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 PDF
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 PDF
งานแนะแนว
วันที่ 1 มีนาคม 2566 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.5 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อค้นหาความถนัดช่วงปิดภาคเรียน
วันที่​24 กุมภาพันธ์​2566​งานแนะแนว​จัด​กิจกรรม​ปัจฉิม​นิเทศ​ให้กับนักเรียนม.3 และ ม.6 และมอบช่อดอกไม้​แสดง​ความยินดี​กับนักเรียนม.6ที่สอบเข้ามหาวิทยาลั​ยได้ในรอบที่1 Portfolio​
วันที่ 23 -​27 ม.ค. 2566 กิจกรรม​แนะแนว​ศึกษา​ต่อ​โรงเรียน​ในเขตพื้นที่บริการ จำนวน17โรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์​ข้อมูล​โรงเรียน​และการรับสมัครปีการศึกษา​2566
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 การบรรยายพิเศษ หัวข้อการเตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัยและเทรนด์อาชีพในอนาคต โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสภาราชินี 2
วันที่17 มกราคม 2566 นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 รับทุน​การศึกษา​"โครงการ 910 ทุน​การศึกษา​แก่นักเรียนที่ขาดแคลน​เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล​สมเด็จ​พระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ​ พระ​บรมราช​ชนนี​พันปีหลวง ณ ห้องประชุม​ศาลากลาง​จังหวัด​สุราษฎร์​ธานี​ ม
วันที่ 5 มกราคม 2566 โรงเรียนสภาราชินี 2 ทำความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOU)กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 15/65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 14/65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 13/65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 12/65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 11/65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 10/65
ข่าวจากฝ่ายบริหารงานบุคคล
เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์
ข่าวจากฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ประกาศราคากลางและรายละเอียดการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2566
ประกาศแผนการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน 102/27
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน 102/27
"ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารโรงฝึกงาน 102/27"
เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคางานจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน
ข่าวจากฝ่ายกิจการนักเรียน
สรุปรายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565
นโยบายเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565
รายงานประชุมผู้ปกครอง 2/2565
ขั้นตอนการใช้งานระบบ โครงการ School Health HERO
เข้าสู่ระบบ School Health Hero - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานเยี่ยมบ้าน2565
ข่าวจากฝ่ายอาคารสถานที่
แบบแผนผังการใช้ห้องเรียน อาคารเรียน ๔ โรงเรียนสภาราชินี ๒ กรณีเปิดเรียนในรูปแบบ On site 50/50
แบบแผนผังการใช้ห้องเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 (กรณีเปิดเรียนในรูปแบบ on site)
ป้ายชื่อโรงเรียน
อาคารเรียน 1
อาคารเรียน 2
อาคารเรียน 3
ข่าวการศึกษา
website ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน