..........ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสภาราชินี ๒..........
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสภาราชินี 2 ปีการศึกษา 2564 ผู้รายงาน นายอำนวย เทพเนียม ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 ปีการศึกษา 2564 ผู้รายงาน นายประยุกต์ เซ้งซ่องกุ่น ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดี
ข่าวการเรียนออนไลน์
Link ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนสภาราชินี 2
Link ห้องเรียนออนไลน์สด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
คู่มือ การเข้าใช้งาน Google Meet (ห้องเรียนออนไลน)
ตารางเวลาการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ขั้นตอนการเข้า classroom
ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสเมลองค์กร
ภาพกิจกรรม
ข่าวจากฝ่ายวิชาการ
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 PDF
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 PDF
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 PDF
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 PDF
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 PDF
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 PDF
งานแนะแนว
วันที่17 มกราคม 2566 นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 รับทุน​การศึกษา​"โครงการ 910 ทุน​การศึกษา​แก่นักเรียนที่ขาดแคลน​เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล​สมเด็จ​พระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ​ พระ​บรมราช​ชนนี​พันปีหลวง ณ ห้องประชุม​ศาลากลาง​จังหวัด​สุราษฎร์​ธานี​ ม
วันที่ 5 มกราคม 2566 โรงเรียนสภาราชินี 2 ทำความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOU)กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยบรมราชชนนี ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)
วันที่ 23 พ.ย. 2565 นักเรียน​ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม​กิจกรรม​ เทคนิค​พิชิต​TGAT ณ มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​วิทยาเขต​ตรัง
วันที่ 9 พ.ย. 2565 งานแงานแนะและตัวแทนครูโรงเรียนสภาราชินี 2 ร่วมกับ สนง.ศึกษา​ธิการ​จังหวัด ศูนย์​การศึกษา​พิเศษ​ เขตพื้นที่​การศึกษา พัฒนา​สังคม​จังหวัด​ตรัง ลงพื้น​ที่เยี่ยม​บ้านนักเรียน
วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ตัวแทนครูและผู้บริหารนำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ณ สำนักสงฆ์ป่าแก้มดำ
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 15/65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 14/65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 13/65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 12/65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 11/65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 10/65
ข่าวจากฝ่ายบริหารงานบุคคล
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์
แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคล ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 (แบบ คส.2)
แบบประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2566 (แบบ รร.1)
แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
แบบขออนุญาตลา
ข่าวจากฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน 102/27
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน 102/27
"ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารโรงฝึกงาน 102/27"
เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคางานจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสภาราชินี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย.65
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสภาราชินี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวจากฝ่ายกิจการนักเรียน
สรุปรายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565
นโยบายเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565
รายงานประชุมผู้ปกครอง 2/2565
ขั้นตอนการใช้งานระบบ โครงการ School Health HERO
เข้าสู่ระบบ School Health Hero - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานเยี่ยมบ้าน2565
ข่าวจากฝ่ายอาคารสถานที่
แบบแผนผังการใช้ห้องเรียน อาคารเรียน ๔ โรงเรียนสภาราชินี ๒ กรณีเปิดเรียนในรูปแบบ On site 50/50
แบบแผนผังการใช้ห้องเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 (กรณีเปิดเรียนในรูปแบบ on site)
ป้ายชื่อโรงเรียน
อาคารเรียน 1
อาคารเรียน 2
อาคารเรียน 3
ข่าวการศึกษา
website ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน