ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
..........ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสภาราชินี ๒..........
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ภาพกิจกรรม
ข่าวจากฝ่ายวิชาการ
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(คอมฯ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ข่าวจากฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 25
แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564 (แบบ รร.1)
แนวทางพิจารณาด้านที่ 1 ข้อที่ 4งานอื่นๆ
แนวการพิจารณาคุณธรรรม 30 คะแนน
ข่าวจากฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ64
กรอบกลยุทธ์ 62-66
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2563
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2563
ประกาศเป้าหมายงานประกัน
รายชื่อนักเรียนคืนหนังสือ ปีการศึกษา 2560 ม.6
ข่าวจากฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มุจลินท์ข่าว ฉบับที่ 35 ปีการศึกษา 2562
มุจลินท์ข่าว ฉบับที่ 34 ปีการศึกษา 2562
มุจลินท์ข่าว ฉบับที่ 33 ปีการศึกษา 2562
มุจลินท์ข่าว ฉบับที่ 32 ปีการศึกษา 2562
มุจลินท์ข่าว ฉบับที่ 31 ปีการศึกษา 2562
มุจลินท์ข่าว ฉบับที่ 30 ปีการศึกษา 2562
ข่าวจากฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบบันทึกโฮมรูม 1/2563
แบบฟอร์มสรุปความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพิ่มเติมในรายงานเยี่ยมบ้าน 2563
บันทึกโฮมรูม 1/2563
รายงานเยี่ยมบ้าน 2563
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 2563
ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล
ข่าวจากฝ่ายอาคารสถานที่
ป้ายชื่อโรงเรียน
อาคารเรียน 1
อาคารเรียน 2
อาคารเรียน 3
อาคารเรียน 4
อาคารโรงฝึกงาน
ข่าวการศึกษา
website ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    พฤศจิกายน 2563   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน