ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 โครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แก่ รด.จิต อาสา ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2566,15:16   อ่าน 50 ครั้ง