ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสภาราชินี 2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสภาราชินี 2
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2566,14:52   อ่าน 51 ครั้ง