ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษสมัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ไปเยี่ยมนักเรียน เด็กหญิงภัทริกา สังขารา ชั้น ม 1/5 ที่ได้รับอุบัติเหตุ เป็นผู้ป่วย
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2566,15:39   อ่าน 87 ครั้ง