ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสภาราชินี2 ขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้มาเยี่ยมสนามสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสภาราชินี2
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,16:18   อ่าน 148 ครั้ง