ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศการสร้างหุ้นยนต์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสภาราชินี2
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2565,13:58   อ่าน 87 ครั้ง