ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสภาราชินี 2
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2565,13:56   อ่าน 146 ครั้ง