ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 เข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 5 ปี สถาบันขงจื๊อภูเก็ต ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2565,16:32   อ่าน 78 ครั้ง