ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 ก.ค. 65 โรงเรียนสภาราชินี2 ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมาศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาคุณภาพ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565,09:59   อ่าน 41 ครั้ง