ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 7-8 เมษายน 2564 "อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง" สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสภาราชินี 2 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสภาราชินี 2
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,15:09   อ่าน 227 ครั้ง