ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตรุษจีนประจำปี 2564 ตามโครงการกิจกรรมวันสำคัญทางภาษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2564,16:22   อ่าน 83 ครั้ง