ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าพันธุ์มังกร ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาจีน ณ หอประชุม โรงเรียนสภาราชินี 2
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2564,14:06   อ่าน 69 ครั้ง