ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะครูโรงเรียนสภาราชินี 2 เข้าร่วมการอบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom และ การเช็คชื่อนักเรียนรายคาบ (e-school) วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 124 โรงเรียนสภาราชินี 2
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2563,09:37   อ่าน 48 ครั้ง