ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เข้าร่วมการประกวด best practice ผลงานที่เป็นเลิศของคณะกรรมการสภานักเรียน โดยใช้TABLAP MODAL ในการนำเสนอผลงาน วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,13:47   อ่าน 29 ครั้ง