ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนต์สั้นต้านทุจริต ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรั
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,11:00   อ่าน 29 ครั้ง