ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานโรงเรียน(e-school) รุ่นที่ โดยมีรองผู้อำนวยการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,คณิตศาสตร์,ภาษาต่างประเทศ,ศิลปะและครูกลุ่มงานแนะแนวเข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมฯ โรงเรียนสภาราชินี 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,13:21   อ่าน 22 ครั้ง