ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดอบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ DEEP (National Digital Learning Platform) ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีโรคระบาดโคโรน่า(COVID-19) วันที่ 26 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,14:08   อ่าน 71 ครั้ง