ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายยงยุทธ มณีโชติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/06/2012
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1529647
Page Views 3089732
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง

ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

  • โรงเรียนมีการบริหารการจัดการที่เป็นระบบ มีคุณภาพและมาตรฐาน
  • ครูสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีระบบ
  • พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย