รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายชวิษฏ์ บุญอนันต์ (เพื่อนเรียกหลวง)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 1
อีเมล์ : jba-ohm@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตำแหน่ง : พนักงานช่าง 4
ที่อยู่ที่ทำงาน

: เกาะสุกร

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ต.ค. 2555,14:52 น.   หมายเลขไอพี : 118.173.126.182


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล